หน้าแรก Vendors Cisco VDO Webinar : ร่วมปลดปล่อยพลัง Secure Access Service Edge (SASE)

VDO Webinar : ร่วมปลดปล่อยพลัง Secure Access Service Edge (SASE)

แบ่งปัน

Cisco และ Ingram Micro ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “SASE Future Unlocks” มาร่วมปลดปล่อยพลัง Secure Access Service Edge (SASE) วิถีใหม่ในการดูแล Network Security ในอนาคต ซึ่ง VDO ชิ้นนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่น

– ทำความเข้าใจกับ SASE Concepts
– เริ่มต้นสร้าง SASE building blocks ในแบบของคุณเอง
– เทคโนโลยีจาก จาก Cisco Network and Security

ทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวสู่โลก SASE อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ง่าย เชื่อถือได้ หมดกังวลกับปัญหาต่างๆ และ Enjoy the SASE your way!