หน้าแรก Data Center 7 บริษัทด้านซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีน กำลังโดนอเมริกา เพ่งเล็ง!

7 บริษัทด้านซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีน กำลังโดนอเมริกา เพ่งเล็ง!

แบ่งปัน
image credit : www.followcn.com

ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในการจำกัดการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีน เมื่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพิ่มรายชื่อองค์กรด้านซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีน 7 แห่งในรายชื่อกลุ่มที่คอยสนับสนุนด้านการทหารของรัฐบาลจีน

บริษัทน้องใหม่ที่โดนขึ้นบัญชีดำนี้ได้แก่ Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, Tianjin Phytium Information Technology รวมทั้งศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติประจำเมืองจีหนาน, เสินเจิ้น, อู่ซี, และเจิ้งโจว

ทำให้บริษัทเหล่านี้ถูกแบนไม่ให้มีการซื้อขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ กับบริษัทของสหรัฐฯ นอกจากจะผ่านการอนุญาตจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ทางกระทรวงให้เหตุผลว่ากลุ่มองค์กรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในทางการทหารของจีน

โดยมีเป้าหมายในการทำลายสมดุลทางทหาร รวมทั้งพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งความสามารถของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นถือว่าจำเป็นต่อการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่เกือบทั้งหมด รวมถึงระบบความปลอดภัยของประเทศ อย่างอาวุธนิวเคลียร์และไฮเปอร์โซนิกด้วย

ที่มา : ZDNet