หน้าแรก Networking & Wireless Wi-Fi 6 ถอยไป Wi-Fi 7 กำลังมาแล้ว ให้สปีดความเร็วสูงถึง 30 Gbps

Wi-Fi 6 ถอยไป Wi-Fi 7 กำลังมาแล้ว ให้สปีดความเร็วสูงถึง 30 Gbps

แบ่งปัน

ขณะที่ Wi-Fi 6 นั้นกำลังเพิ่งเริ่มเข้ามาสู่ตลาดคอนซูมเมอร์ อย่างเช่น สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป แต่เหล่าวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังกำลังพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi อันใหม่กันแล้ว โดยเวอร์ชั่นใหม่จะถูกเรียกว่า 802.11be รองรับความเร็วมากถึง 30 กิกะบิตต่อวินาที

การเปลี่ยนแปลงนี้จะมาเป็นช่วงๆ เริ่มต้นจากการปรับปรุงมาตรฐาน Wi-Fi 6 เดิม เพื่อเปิดทางสู่การเข้ามาของ Wi-Fi 7 ที่จะมีขึ้นในปี 2024 ซึ่งการปรับปรุงครั้งแรกน่าจะเป็นเรื่องของแบนด์วิธของ Wi-Fi 6 ที่มาพร้อมกับช่วงความยาวคลื่นใหม่

ขณะที่การอัพเดตครั้งถัดไปกับ Wi-Fi 6 ในปี 2022 จะพัฒนาทางด้านความเร็ว โดยเฉพาะกับการอัพโหลดข้อมูลอย่างวิดีโอจากสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อป ส่วนการอัพเดทครั้งที่ 3 จะเป็นการอัพเดทชุดใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2024ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อทางเทคนิคว่า 802.11be หรือ Wi-Fi 7 นั่นเอง

สำหรับ Wi-Fi ในปัจจุบันนั้นจะใช้ย่านความถี่วิทยุอยู่สองย่านได้แก่ 2.4GHz และ 5GHz ขณะที่ Wi-Fi 7 ใหม่นี้จะขยับขึ้นไปใช้อย่างความถี่ใหม่ที่ 6 กิกะเฮิรตซ์ ที่ให้แบนด์วิธสูงมาก

ที่มา : CB