หน้าแรก Vendors COMMSCOPE RUCKUS Ruckus ชี้ ! ระบบ Wi-Fi ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาของการเรียนแบบดิจิตอล

Ruckus ชี้ ! ระบบ Wi-Fi ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาของการเรียนแบบดิจิตอล

แบ่งปัน

ปัจจุบันเป็นยุคที่โรงเรียนทั้งหลายใช้ระบบออนไลน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในต่างประเทศที่นักเรียนใช้ทั้ง iPad และ Chromebook อย่างแพร่หลาย แต่นั่นทำให้ครูผู้สอนถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวถ้าเกิดปัญหากับระบบเครือข่ายกะทันหัน

ตัวอย่างกรณีโรงเรียนมัธยม Wilton ในคอนเนกติกัทที่กำลังจัดการสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ แต่แล้วเครือข่าย Wi-Fi ทั้งโรงเรียนเกิดเจ๊งขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านั้นทางโรงเรียนได้ทดสอบระบบเครือข่ายและใช้งานแพลตฟอร์มดิจิตอลเลิร์นนิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่เคยพบปัญหาใหญ่นอกจากเสียงบ่นด้านความล่าช้าในการเชื่อมต่อบ้างเล็กน้อย

แต่เมื่อมองระบบ Wi-Fi เสมือนถนนที่ต้องใช้เดินทางในระบบดิจิตอลเลิร์นนิ่ง ถ้าถนนนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับทราฟิกที่หนาแน่นแล้ว ย่อมมีโอกาสที่ระบบจะล่มได้ทุกเมื่อเช่นกัน และเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน ก็ย่อมทำให้ทั้งครูและนักเรียนมองภาพระบบการเรียนรู้ออนไลน์ไปในทางลบและต่อต้านมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะระหว่างเวลาสำคัญอย่างการสอบ

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงรื้อแผนระบบเครือข่ายใหม่หมด โดยให้ทุกห้องเรียนในโรงเรียนสาขาทั้ง 4 แห่ง ติดตั้งสวิตช์ Ruckus ICX พร้อมกับ Ruckus AP อยู่ภายในตู้อุปกรณ์ พร้อมระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางที่ครอบคลุมอุปกรณ์ส่วนตัวกว่า 9,000 เครื่อง และอุปกรณ์ไวเลสกว่า 14,000 เครื่อง

ที่มา : Ruckus