หน้าแรก Cloud มาแล้ว! Nutanix Era แพลตฟอร์มดาต้าเบสแบบ PaaS รุ่นใหม่

มาแล้ว! Nutanix Era แพลตฟอร์มดาต้าเบสแบบ PaaS รุ่นใหม่

แบ่งปัน

นูทานิคซ์ เปิดตัว Nutanix Era ณ .NEXT งานประชุมใหญ่ประจำปี Nutanix Era เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่เปิดตัวใหม่บนนูทานิคซ์ เพื่อสร้าง Platform-as-a-Service (PaaS) สำหรับดาต้าเบส ช่วยให้ผู้ดูแลงานด้านดาต้าเบสทั้งหลาย (DBAs) พุ่งความมุ่งมั่นไปยังการสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไป

Nutanix Era ทำให้ซอฟต์แวร์ Nutanix Enterprise Cloud OS ยกระดับศักยภาพของตนเองจาก Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ขึ้นไปจนถึงการให้บริการของแพลทฟอร์ม ทำให้การปฏิบ้ติงานด้านดาต้าเบสลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว มันมีความสามารถที่หลากหลายสำหรับการทำสำเนาข้อมูล และจัดการกับดาต้าเบส ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำสำเนา ปกป้องและกู้คืนดาต้าเบส และลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำเนาชุดข้อมูลปริมาณมาก

Nutanix Era ออกมาแก้ปัญหาที่ทำให้การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลจากไอดีซี ระบุว่า มากกว่า 60% ของงบประมาณของสตอเรจใช้ไปกับการให้การสนับสนุนการทำสำเนาข้อมูลของดาต้าเบสที่สำคัญ และค่าใช้จ่ายรวมของการทำสำเนาข้อมูลจะเพิ่มขึ้นไปถึง 55.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 โดย Era จะเอื้อให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสตอเรจสำหรับดาต้าเบส มีระบบบริหารจัดการที่เรียบง่าย ควบคุมและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ในขณะเดียวกันทำให้กระบวนการดูแลดาต้าเบสลดความซับซ้อนลงได้

การจัดการการทำสำเนาข้อมูลของดาต้าเบสด้วย Nutanix Era เริ่มต้นจะรองรับกับผู้ใช้ดาต้าเบสของ Oracle และ Postgres รวมถึงจะสนับสนุนดาต้าเบสอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต Nutanix Era มีความสามารถในการทำ Time-Machine หรือการย้อนเวลาเพื่อกลับไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ ร่วมกับความสามารถในการทำ Snapshot ของนูทานิคซ์ และ APIs ของดาต้าเบสเหล่านั้น เพื่อสร้างการทำสำเนาข้อมูล ณ เวลาที่ต้องการ ศักยภาพเหล่านี้ทำให้นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ สามารถเลือกชุดสำเนาดาต้าเบสที่ตนต้องการได้ ให้อำนาจผู้ดูแลดาต้าเบสกู้คืนหรือรีเฟรชดาต้าเบสต่างๆ ได้ทันท่วงทีด้วยความมั่นใจว่าทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีการบันทึกไว้ครบถ้วน