หน้าแรก Applications Microsoft ก้าวนำหน้า Salesforce อีกครั้ง เมื่อ HP เซ็นสัญญาใช้ระบบ CRM ต่อเนื่องถึง 6 ปี

Microsoft ก้าวนำหน้า Salesforce อีกครั้ง เมื่อ HP เซ็นสัญญาใช้ระบบ CRM ต่อเนื่องถึง 6 ปี

แบ่งปัน

HP เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Dynamics CRM ของ Microsoft โดยเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องถึง 6 ปี เพื่อนำมาใช้แทน Salesforce.com ที่มีอยู่เดิมสำหรับงานด้านการขาย, การตลาด, และการให้บริการของพนักงานกว่าหลายพันคน รวมถึงพาร์ทเนอร์ของตนเองด้วย

ด้วยคลาวด์แบบไฮบริดจ์ของ Azure จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamic CRM, Office 365, และ Microsoft Power BI ของ HP อย่างครบวงจร

ก่อนหน้านี้ทาง HP แยกระบบของฝ่ายขายให้ใช้ระบบ CRM ของ Salesforce ขณะที่ฝ่ายให้บริการใช้ของ Oracle ดังนั้นการเซ็นสัญญาเปลี่ยนมาใช้บริการของไมโครซอฟท์แบบครอบคลุมทั้งหมดย่อมทำให้การปฏิบัติงานทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ Big Data ด้วย

ไมโครซอฟท์ได้ฉีกแนวธุรกิจออกจากคู่แข่งอย่าง Salesforce ที่เน้นแต่ CRM อย่างเดียว ด้วยการเปิดตัวบริการ CRM-ERP ผ่านคลาวด์ ที่รวมเอาทั้ง Dynamics EX ERP, Dynamics CRM Online, และ Dynamics Financials ไว้ด้วยกัน รวมไปถึง Office 365, Office Graph และในอนาคตจะมีระบบของ LinkedIn เข้ามารวมอีกด้วย

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/microsofts-big-win-over-salesforce-hp-signs-up-to-six-year-cloud-crm-deal/