หน้าแรก Internet of Things ไต้หวันผุดโครงการ METAEDU ต่อยอดพัฒนาการด้านการศึกษาด้วยดิจิทัล หน่วยงานไทยร่วมลงนาม MOU ด้วย

ไต้หวันผุดโครงการ METAEDU ต่อยอดพัฒนาการด้านการศึกษาด้วยดิจิทัล หน่วยงานไทยร่วมลงนาม MOU ด้วย

แบ่งปัน

ในงาน Smart City Summit & Expo – SCSE ที่จัดขึ้นในประเทศไต้หวัน นอกจากความยิ่งใหญ่ของการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน IoT และเมืองอัจฉริยะแล้ว ทางกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันหรือ Ministry of Digital Affairs (MODA) ยังได้จัดงานแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอีกด้วยภายใต้โครงการ METAEDU

โครงการ METAEDU เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง Administration for Digital Industries เป็นส่วนงานหนึ่งของทาง MODA เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการศึกษาด้าน EdTech ของไต้หวัน โดยมองว่าเป็นโครงการที่จะผลักดันให้โลกของการศึกษาเติบโตขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานและจะทำให้ไต้หวันเป็นผู้นำด้านการศึกษาในอนาคต

สำหรับในงาน SCSE นี้ก็ได้มีการแถลงข่าวเพื่อเป็นการลงนามความเป็นภาคีร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาจากประเทศต่างๆ ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ อันประกอบด้วย รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมานผู้อำนวยการ SEAMEOSTEM-ED ของประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในภาคีแห่งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจากทาง คุณ Jiunn-Shiow Lin ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ Administration for Digital Industries จาก MODA ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเป็นประธานในการลงนามร่วมครั้งนี้

คุณ Jiunn-Shiow Lin ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ Administration for Digital Industries จาก MODA

โดยธีมงาน METDEDU ปีนี้เป็นธีมที่ชื่อว่า Into the New World เป็นการผลักดันให้การศึกษาสู่โลกของเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต มีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่ 3 ประการ ก็คือ Futere Education, Learning Equality และ Quality Certificate โดยมีวิทยากรมาแบ่งปันความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ให้ฟังมากมาย