หน้าแรก Internet of Things “เกาสง” เปิดโลกสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านงาน Kaohsiung Smart City Summit & Expo (KSCSE)

“เกาสง” เปิดโลกสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านงาน Kaohsiung Smart City Summit & Expo (KSCSE)

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาทางเมืองเกาสงของไต้หวันได้จัดงานประชุมและแสดงนวัตกรรมด้านสมาร์ทซิตี้ ภายใต้ชื่องานว่า Kaohsiung Smart City Summit & Expo (KSCSE) ณ ศูนย์การประชุม Kaohsiung Exhibition Center เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยมีผู้ร่วมออกบูธกว่า 165 ราย มากกว่าปีที่แล้วถึง 10% และคาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 30,000 ราย

งานในครั้งนี้จัดขึ้นในธีมที่ชื่อว่า Digital Transformation Takes Smart Cities to New Heights เป็นการนำเสนอความสามารถของเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสำหรับเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น 5G AIoT, อุตสาหกรรมด้านการแพทย์แบบอัจฉริยะ, การเกษตรแบบอัจฉริยะ, การสร้างธรรมาภิบาลแบบชาญฉลาด, พลังานสะอาดและยั่งยืน ตลอดจนการขนส่งที่มีความเป็นอัจฉริยะ

ด้านรองนายกเทศมนตรีเมืองเกาสง นาย Charless Lin ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดงาน KSCSE ว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นงานแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ และพัฒนาการที่สำคัญของเมืองเกาสงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะกับ Asia New Bay Area 5G AIoT Park ซึ่งได้มีการอิมพลีเมนท์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา”

รองนายกเทศมตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า เกาสงเป็นเมืองท่าและเมืองที่ทำอุตสาหกรรมหนักมาตลอด แตกต่างจากเมืองไทเป การจัดงานครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเมืองที่พร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีด้าน IoT ที่จะเกิดขึ้น โดยปัจจุบันก็ได้รับความสนใจจากผู้นำด้านไอทีหลายราย ที่พร้อมจะมาลงทุนในเมืองเกาสงแห่งนี้ และเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยี และสร้างความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นในแบบยั่งยืนด้วย

รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาสง นาย Charless Lin

เขายังกล่าวต่อไปว่า เมืองเกาสงมีการประสานการทำงานและให้การสนับสนุนภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นสามวิธีคิดในการบริหารการทำงาน โดยแบบแรกก็คือจากหัวลงไปหาง กล่าวคือการส่งผ่านนโยบายจากรัฐไปสู่ภาคเอกชน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างนโยบายที่ดีและไปในทิศทางเดียวกัน วิธีคิดที่สองก็คือจากล่างขึ้นบน ก็คือทางเมืองเกาสงเปิดรับไอเดียและผลิตภัณฑ์และบริการจากเอกชน และพร้อมที่จะสน้บสนุนทางการเงินและแนวคิดที่ดีในการขยายไอเดีย และสุดท้ายการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทรงคุณค่าต่อไป