หน้าแรก Security Bug G-Able ชี้แจง! กรณีโดนโจมตีจาก Ransomware ยันกู้คืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

G-Able ชี้แจง! กรณีโดนโจมตีจาก Ransomware ยันกู้คืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

แบ่งปัน

วันนี้ (25 ส.ค. 2564) เราได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการที่บริษัท G-Able ซึ่งเป็นบริษัทด้านไอทีรายใหญ่ของเมืองไทย โดยมีแหล่งข่าวได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการที่ G-Able โดนโจมตีจาก Ransomware จากกลุ่ม BlackMatter มาให้ที่กองบรรณาธิการ ให้ตรวจสอบ ซึ่งพบว่ามีข้อมูลจำนวนมากที่โดนโจมตีและถูกปล่อยออกให้ดาวน์โหลดทาง Internet กว่า 100 GB

ประกอบกับการที่ทางเว็บไซต์ Blognone ได้นำเสนอข่าวไปเมื่อเช้าของวันดังกล่าว โดยทางทีมงาน Enterprise ITPro จึงได้สอบถามไปยังตัวแทนของทางบริษัท G-Able เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ล่าสุดทางตัวแทนประชาสัมพันธ์ของทาง G-Able ชื่อว่า บริษัท Siam PR Consultant ได้ตอบคำถามของทางเรา และได้ส่งจดหมายชี้แจงมายังกองบรรณาธิการของเรา มีใจความดังนี้

“จากกรณีที่กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จากมัลแวร์ประเภทหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมเหตุที่เกิดขึ้นทันที พร้อมทั้งตรวจสอบผลกระทบ ที่เกิดขึ้น โดยได้ทำการกู้คืนระบบที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจากระบบสำรองเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบของลูกค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ทำการยกระดับมาตรการป้องกัน ความปลอดภัยเครือข่ายเป็นขั้นสูงสุด พร้อมทำการตรวจสอบระบบทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 3rdParty ในการทำ Forensic Investigation ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานและมุ่งมั่นในการยกระดับระบบคุณภาพสูงสุดเพื่อป้องกันภัยคุกคาม และความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะสื่อสารให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม”

และนี่คือจดหมายตัวจริงข้างต้น