หน้าแรก Internet of Things Connected Car Fujitsu ทดสอบ 5G ในรถยนต์ผ่านระบบสตรีมมิ่ง 4K ได้ความเร็วสูงถึง 1 Gbps

Fujitsu ทดสอบ 5G ในรถยนต์ผ่านระบบสตรีมมิ่ง 4K ได้ความเร็วสูงถึง 1 Gbps

แบ่งปัน

Fujitsu ได้นำร่องทดสอบเทคโนโลยีเสาอากาศสำหรับกระจายสัญญาณความเข้มสูงมากระดับ 5G พร้อมทั้งทดสอบการส่งต่อข้อมูลวิดีโอความละเอียดสูง ด้วยความเร็วสูงผ่านเสาอากาศดังกล่าว โดยร่วมมือกับ NTT DoCoMo ทำการทดลองที่ Fujitsu Shin-Kawasaki Technology Square

Fujitsu ได้ร่วมมือกับ NTT DoCoMo ในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G มาตั้งแต่ปี 2557 โดยเน้นการทดสอบความเร็วในการสื่อสารผ่านเสาอากาศที่ติดตั้งตามตำแหน่งภายนอกอาคารหลายตำแหน่ง ซึ่งการทดสอบครั้งล่าสุดนี้ใช้สถานีส่งสัญญาณสองแห่งที่ติดตั้งจอภาพ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสถานีไปยังตำแหน่งอื่นได้ตามต้องการ รวมทั้งมีการติดตั้งเสาสัญญาณในที่ต่างๆ ถึง 16 ตำแหน่ง

การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Fujitsu ได้รับการร้องขอจากกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารของญี่ปุ่น ให้ช่วยวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสาร 5G เป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากการทดสอบการส่งสัญญาณวิดีโอในสนามกีฬาดังกล่าวแล้ว ยังมีการทดสอบกับรถยนต์โดยร่วมมือกับ Intel, Ericsson, Denso, และ Toyota ด้วย โดยได้ความเร็วการส่งข้อมูบถึง 1Gbps/600Mbps สำหรับการสตรีมมิ่งวิดีโอระดับ 4K บนยานพาหนะที่วิ่งด้วยความเร็ว 30km/h

ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่สามารถเชื่อมต่อระดับ 5G กับยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่เป็นครั้งแรกด้วย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Phase Shifter ที่สามารถลดจำนวนแอมป์ที่ต้องใช้ด้วยการรวมเอาแผงวงจรสวิตชิ่งเข้ากับแอมป์ที่แตกต่างกัน และใช้แผงวงจร mmWave ใหม่ที่ช่วยลดอัตราการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากแผงวงจรได้ด้วย โดยวางเป้าหมายที่จะออกผลิตภัณฑ์เซลล์ 5G ขนาดเล็ก ให้ได้ภายในปี 2563

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/fujitsu-trials-5g-antenna-system