หน้าแรก Networking & Wireless 5G AIS – Huawei ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G RedCap รายแรกของไทย

AIS – Huawei ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G RedCap รายแรกของไทย

แบ่งปัน

AIS และ Huawei ได้เสร็จสิ้นการทดสอบเทคโนโลยี 5G RedCap (Reduced Capability) ในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของไทยแล้ว การทดสอบนี้ได้ดําเนินการบนเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ทั้งคลื่น 700MHz และ 2600MHz บนเครือข่ายจริงที่กำลังให้บริการหรือ Live Network ที่กรุงเทพฯ

โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี RedCap ที่หลากหลาย อาทิเช่น DTU (Data Transfer Units) และกล้องวงจรปิด โดยได้ทดสอบความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดและอัพโหลด ที่ Peak Throughput, ประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออุปกรณ์มีการเคลื่อนที่, ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ RedCap และอุปกรณ์รองรับโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วๆไป

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้งเครือข่าย 5G ของ AIS และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ RedCap สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นก้าวที่สําคัญของ RedCap ในการใช้งานเชิงพาณิชย์

5G RedCap เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 3GPP Release 17 ที่ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งาน IoT ขนาดกลางและความเร็วสูง เช่น เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ, กล้องวงจรปิด ด้วยการลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ baseband, อุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและเสาอากาศ

เทคโนโลยี RedCap มีต้นทุนและการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ 5G ที่ใช้โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ทั่วไปมาก เมื่อเทียบ 4G CAT4 UEs อีกทั้งเทคโนโลยี RedCap ยังคงทำงานรองรับความสามารถพื้นฐานของอุปกรณ์ 5G เช่น ความจุสูงและเวลาความหน่วงที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ RedCap ยังสนับสนุนความสามารถการทำธุรกิจ B2B ที่สําคัญ เช่น การทำ Network Slicing และการระบุตําแหน่งด้วย

ที่มา : ข่าวพีอาร์