หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ ฟอร์ติเน็ต ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ FortiOS เวอร์ชัน 7.0

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ FortiOS เวอร์ชัน 7.0

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ FortiOS เวอร์ชัน 7.0 อันเป็นระบบปฏิบัติการหลักของฟอร์ติเน็ตด้วยฟีเจอร์ใหม่กว่า 300 รายการ ส่งให้ FortiOS 7.0 เพิ่มความสามารถของ Fortinet Security Fabric และศักยภาพของฟอร์ติเน็ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน ทั้งการทำงานจากภายนอกองค์กร (Remote Worker) การเพิ่มมาตราการให้ครอบคลุมและรองรับระบบเครือข่ายในจุดต่างๆ เช่น SASE Edge ก่อนเชื่อมต่อไปยังคลาวด์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Operation Technology

ในปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุค Cloud สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับแนวคิดด้านเครือข่ายและการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ได้อีกต่อไป เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากที่ส่วน Network Edge เชื่อมโยงการใช้งานของดาต้าเซ็นเตอร์ WAN, LAN, LTE, off-net, ระบบ Operational Technology (OT) CASB (Cloud Access Security Broker), SASE (Security Access Service Edge), อินเทอร์เน็ตและการใช้งานจากที่บ้าน (Home edge) ทั้งหมดนี้ได้ทำให้ขอบเขตของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดขยายตัวออกไปมาก

ดังนั้น กระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายและความต้องการด้านประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยที่ศักยภาพการมองเห็น ข้อมูล การวิเคราะห์ การตรวจจับและการตอบสนองที่ประสานงานกันอย่างทันท่วงทีต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งหมายถึงความจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ

ตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ใน FortiOS 7.0 และรายละเอียดด้านเทคนิค
ฟอร์ติเน็ตมุ่งพัฒนาการอัปเดตที่สำคัญใน FortiOS 7.0 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดในปัจจุบัน อันเกี่ยวข้องกับการทำงานจากที่บ้าน การรักษาความปลอดภัยให้กับส่วน SASE edge และอื่นๆ ดังต่อไปนี้:

– เพิ่มความสามารถ Zero Trust Network Access (ZTNA) ที่มาแทน VPN รูปแบบเดิม และเพิ่มการควบคุม Application Control: FortiOS 7.0 ช่วยให้ลูกค้าผู้ที่ใช้งานไฟร์วอลล์ FortiGate ทุกรายสามารถใช้ความสามารถ ZTNA ได้ทันที

– เพิ่มการปกป้องความปลอดภัยในการใช้งานจากทุกที่ด้วย Cloud-based SASE: ฟอร์ติเน็ตช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการช่วยให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรที่สอดคล้องกัน

– เพิ่มประสิทธิภาพของ SD-WAN ด้วย Self-healing SD-WAN: โซลูชัน Secure SD-WAN ชั้นนำของฟอร์ติเน็ตมีความสามารถในแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองผ่านวิธีการแก้ไขทาง Adaptive WAN ทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น

– เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 5G และ LTE: ฟอร์ติเน็ตกำลังพัฒนานวัตกรรมในเครือข่าย 5G และ LTE ที่เน้นพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายและเพิ่มความยืดหยุ่น จึงช่วยขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายและความปลอดภัยไปไกลกว่าส่วน WAN Edge

– เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งาน Cloud Workload ในรูปแบบมัลติคลาวด์: องค์กรในปัจจุบันกำลังหาหนทางจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพโดยรวมในมัลติคลาวด์ ดังนั้น FortiOS 7.0 ใหม่นี้จะช่วยส่งฟอร์ติเน็ตมีข้อเสนอด้านการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ปรับเปลี่ยนได้

– ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ NOC และ SOC: FortiOS 7.0 มอบศักยภาพใหม่ เพิ่มคุณสมบัติด้าน Automation พร้อมออปชั่นที่ละเอียดมากขึ้น เพิ่มความสามารถการทำงานร่วมกันของ FortiManager และ FortiAnalyzer เข้ากับ FortiSOAR รุ่นล่าสุดในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวมเร็ว

– เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Video Filtering รองรับการทำงานจากที่บ้าน: กลุ่มบริการรักษาความปลอดภัยของฟอร์ติการ์ต แล็บส์ ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงมากมาย รวมตั้งแต่สำหรับคอนเท้นต์ ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ การเข้าถึงเว็บ และการป้องกันแอปพลิเคชัน