หน้าแรก Vendors Fortinet ฟอร์ติเน็ต ประกาศขยายจุดให้บริการ Global SASE Points-of-Presence ทั่วโลกด้วย Google Cloud

ฟอร์ติเน็ต ประกาศขยายจุดให้บริการ Global SASE Points-of-Presence ทั่วโลกด้วย Google Cloud

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต ประกาศขยายจุดให้บริการ SASE Points-of-Presence (POPs) ไปสู่โลเคชันใหม่ๆ ผ่านการเป็นพันธมิตรร่วมกับทาง Google Cloud โดยความร่วมมือนี้ช่วยให้ฟอร์ติเน็ตสามารถใช้ประโยชน์จากโลเคชันที่เป็นเครือข่ายระบบเอดจ์ ของ Google Cloud ที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อเร่งการขยายโซลูชัน Universal SASE ของตนให้เร็วยิ่งขึ้น

SASE จากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว (Single-Vendor SASE) ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจนำมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงพนักงานที่ทำงานในรูปแบบไฮบริดให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เครือข่ายของ SASE POPs ที่เสถียรและแข็งแกร่ง มีความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถรองรับการทำงานได้จากทั่วโลกคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือชั้นไปพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งให้กับผู้ใช้

“ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Google Cloud ทำให้ Fortinet Universal SASE มีศักยภาพและความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการให้บริการลูกค้าที่อยู่กระจายอยู่ทั่วโลกได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อและให้การปกป้องคนทำงานที่ทำงานในรูปแบบของไฮบริดให้เข้าสู่แอปพลิเคชันที่สำคัญได้อย่างราบรื่น” ไมเคิล ซี ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ฟอร์ติเน็ต กล่าว