หน้าแรก Data Center เฟสบุ๊กคิดค้นระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ ทนทุกสภาพแวดล้อม

เฟสบุ๊กคิดค้นระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ ทนทุกสภาพแวดล้อม

แบ่งปัน

ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook เคยภูมิใจในดีไซน์ของดาต้าเซ็นเตอร์ตนเองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้อากาศจากภายนอกเข้ามาระบายความร้อน รวมทั้งใช้ระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยตรง แต่นี่ทำให้เกิดอุปสรรคในการปกป้องอุปกรณ์ไอทีจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่นมีฝุ่นละอองมาก, มีความชื้นสูง หรือมีความเป็นเกลือในอากาศมาก เป็นต้น

ล่าสุด เฟสบุ๊กจึงได้เปิดตัวระบบทำความเย็นใหม่ที่ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ใช้น้ำและพลังงานการระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการหันมาใช้ระบบทำเย็นทางอ้อมที่ใช้การระเหยเพื่อระบายความร้อนชั้นสูง โดยใช้น้ำแทนลมจากภายนอก

ระบบใหม่นี้ทำให้เฟสบุ๊กสามารถตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่ที่แต่เดิมไม่สามารถใช้ระบบทำความเย็นโดยตรงได้ จากการทดสอบในหลายสถานที่นั้นพบว่าสามารถลดปริมาณน้ำในการทำเย็นได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ในบริเวณอากาศร้อนชื้น และลดการใช้น้ำได้มากถึง 90% ในพื้นที่ที่อากาศเย็นกว่าเมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นทางอ้อมทั่วไป

ระบบทำความเย็นที่ใช้อากาศจากภายนอกนั้นร้จักกันในชื่อของ “ระบบทำเย็นแบบไม่มีค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ แต่ด้วยคุณภาพของลมภายนอกทำให้ไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ เช่นในจีนที่มีมลภาวะด้านฝุ่นละออง

ที่มา : Datacenterknowledge