หน้าแรก Internet of Things เมื่อสถาบันการศึกษาก้าวสู่ยุคดิจิตอล มีหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไป

เมื่อสถาบันการศึกษาก้าวสู่ยุคดิจิตอล มีหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไป

แบ่งปัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาของออสเตรเลียอย่าง Peter Drucker เคยกล่าวไว้ว่า “เขาไม่เคยทำนายอนาคต มีแต่มองออกไปข้างนอกในปัจจุบันแล้วพยายามมองหาสิ่งที่คนทั่วไปยังไม่พบเท่านั้น” เช่นเดียวกับการเปลี่ยนการศึกษาแบบเดิมหันมาใช้เครื่องมือทางดิจิตอลกันมากขึ้น

โดยทาง RICOH มองว่า โรงเรียนกำลังเปลี่ยนจากการแยกองค์กรเป็นเอกเทศ มารวมเป็นเครือข่ายที่ประสานกันด้วยระบบดิจิตอลจนกลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยความเป็นดิจิตอลจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในโรงเรียน ตั้งแต่วัฒนธรรม, แนวคิด, การเรียนการสอน, การบริหารจัดการ, การสร้างความสัมพันธ์, โครงสร้าง, ประสิทธิภาพ, การเติบโต, ไปจนถึงวิวัฒนาการใหม่

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ได้แก่
1. การสร้างแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนและทรงพลังสำหรับบริหารจัดการมากขึ้น,
2. การสร้างสังคมออนไลน์ 24 ชั่วโมงระหว่างอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ไปจนถึงสมาชิกครอบครัวที่เกี่ยวข้อง,
3. การรวมการจัดการแบบคอนเวอร์เจนต์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย,
4. การอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ประสานงาน,
5. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้การก้าวสู่โลกดิจิตอลให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนั้น ขึ้นกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการมองเทคโนโลยี และไม่ย่อท้อต่อการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าที่เน้นกระดาษและเอกสารเป็นเครื่องมือการเรียนการสอน ซึ่งมักใช้เวลาหลายปีจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : https://www.ricoh.com.au/en/blogs/2016/06/06/where-to-now-education