RICOH เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Largest Digital Solution for Education and Healthcare

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด (RICOH) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Largest Digital Solution for Education and Healthcare”
Interactive Whiteboard

RICOH พัฒนารูปแบบการสอนแนวใหม่ ดึงเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

เทคโนโลยีที่ได้รับการจับตาในยุคนี้ได้แก่ Large Format Touchscreen (LFT) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Interactive Whiteboard (IWB) หรือไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เริ่มแพร่หลายในโรงเรียนระดับประถมทั่วออสเตรเลีย

เมื่อสถาบันการศึกษาก้าวสู่ยุคดิจิตอล มีหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไป

RICOH มองว่า โรงเรียนกำลังเปลี่ยนจากการแยกองค์กรเป็นเอกเทศ มารวมเป็นเครือข่ายที่ประสานกันด้วยระบบดิจิตอลจนกลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยความเป็นดิจิตอลจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในโรงเรียน

Ricoh เข้าร่วมงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ Education ICT Forum 2018

งานสัมมนาสุดใหญ่สำหรับภาคการศึกษาและสาธารธณสุข ภายใต้ชื่อว่า Education ICT Forum 2018 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคัม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดขึ้นเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ