หน้าแรก Home Case Study มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยกระดับการให้บริการด้านไอทีด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยกระดับการให้บริการด้านไอทีด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro

แบ่งปัน

ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคเหนือ ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงไม่เพียงมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็น Digital University หรือมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลที่พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค

นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอน การดำเนินงานภายใน และให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวนโยบายการบริหารงานสารสนเทศแบบรวมศูนย์ โดยมี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่วางแผนและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล

“ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร“ อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว “ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง ถือเป็นความท้าทายของเราในการดูแลให้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ “

อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ซึ่งมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ หนึ่งในโซลูชันดังกล่าวคือซอฟต์แวร์ด้าน Remote Desktop เพื่อให้สามารถใช้คนน้อยแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดูแลเครื่องได้จากระยะไกล ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่หน้าเครื่อง แต่เนื่องจากซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ศูนย์ฯ จึงพยายามมองหาโซลูชันทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

จากการติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีอยู่เสมอ ประกอบกับการได้อัปเดตเทคโนโลยีจากบริษัท อินเทล ศูนย์ฯ จึงได้รู้จักกับแพลตฟอร์ม Intel vPro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรที่ใช้ Intel Core vPro โดยมีความสามารถมากมาย และความสามารถสำคัญที่ศูนย์ฯ นำมาใช้งานคือการทำ Remote Management


รูปแบบการทำงาน

แพลตฟอร์ม Intel vPro จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ Intel Active Management Technology (Intel AMT) และ Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) ฝ่ายไอทีขององค์กรสามารถแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้จากระยะไกล ไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ที่ไหน


เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 700 เครื่อง ด้วยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

ศูนย์ฯ เริ่มนำ Intel vPro มาทดลองใช้เพื่อดูแลระบบไอทีภายในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ “ ด้วยความสามารถ Remote Management ของ Intel vPro ช่วยให้เราดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 700 เครื่องในห้องแลบ โดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 ท่านเท่านั้น “ คุณภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

 

คุณภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ จากแต่ก่อนเราต้องใช้คนเพื่อเดินเปิดเครื่องทุกเครื่องในห้อง และหากเครื่องไหนมีปัญหาก็ต้องคอยเดินไปแก้ไขที่หน้าเครื่องที่ละเครื่อง ซึ่งแม้จะเป็นงานที่ไม่ยาก แต่ใช้เวลามาก ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาพร้อมกับ Intel vPro เจ้าหน้าที่สามารถนั่งหน้าเครื่องควบคุม แล้วสั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากระยะไกลได้ทันที หรือหากเครื่องมีปัญหา ก็สามารถ Remote เข้าไปแก้ไขหรือสั่งรีบูตเครื่องจากระยะไกลก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เราได้เป็นอย่างมาก “ คุณภิญโญ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ Intel vPro ยังช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ในห้องแล็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถกำหนดกลุ่มบริหารจัดการแยกออกจากกันได้ ทำให้การตรวจสอบการทำงานหรือแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยให้การวางแผนบำรุงรักษาต่างๆ ทำได้ดีขึ้นด้วย

ตอบโจทย์การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

เช่นเดียวกับหลายๆ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน หนึ่งในแนวนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า คุณภิญโญ ระบุว่า ในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนั้น นอกเหนือจากจะต้องได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ คุ้มกับราคา สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีบริการหลังการขายที่ดีแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูอินเทล ที่มาพร้อมกับความสามารถของ Intel vPro ที่เราได้รับเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ขณะที่ทีมงานของอินเทลในประเทศไทย ก็เข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยในการติดตั้งและปรับแต่งการทำงานจนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความใส่ใจคอยสอบถามและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

ก้าวต่อไปของการให้บริการด้วย Intel vPro

อ. วิทยาศักดิ์ เปิดเผยว่า นอกจากนี้ Intel vPro ยังเข้ามาตอบโจทย์แผนงานในอนาคตของศูนย์ คือการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งในแง่ของความรวดเร็วและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า

โดยหลังจากทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่ ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนของ Intel vPro โดยแผนงานต่อไปในอนาคตคือ การนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลำดับต่อไป