หน้าแรก Vendors Dell Technologies งานสัมมนา Build the trusted and Secured Digital Workspace จาก Dell Technologies

งานสัมมนา Build the trusted and Secured Digital Workspace จาก Dell Technologies

แบ่งปัน

เดลล์ เทคโนโลยีส์  ขอเรียนเชิญท่านลงทะเบียนและเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะช่วยทำให้การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาในยุคนี้เป็นไปได้อย่างปลอดภัย ให้องค์กรหมดความกังวลในเรื่องการถูกโจมตีจากภัยคุกคามอันอาจเกิดจากช่องโหว่ที่อาจมีในการที่องค์กรให้พนักงานทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

และเชิญอัพเดทเทคโนโลยีของโน๊ตบุคและพีซีแห่งยุคที่จะช่วยท่านขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ  ฟังการบรรยายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของ Dell Technologies ที่ท่านไม่ควรพลาด

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้วางแผนกลยุทธ์ด้านไอทีสำหรับองค์กร ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่มีส่วนในการเขียนแผนแม่บท ทีมงานไอทีขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลด้านระบบความปลอดภัยขององค์กร โดยงานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นให้ข้อมูลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย การปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย สิ่งที่ควรคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการทำงานที่ให้บุคลากรสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งอัพเดทเทคโนโลยีโน๊ตบุคและดีไวซ์รุ่นใหม่ ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นที่เหมาะกับการทำงานในยุค Digital Workplace ฯลฯ

 

วัน วันศุกร์ที่  10  กันยายน 2564
เวลา 09:30 – 12:10 น.
งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดูแลรับผิดชอบระบบไอทีในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยด้านไอที ทั้งองค์กรขนาดใหญ๋  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

 

https://Dell.zoom.us/webinar/register/WN_5Fl10vFKTR29xIxwLyocgQ