หน้าแรก Cloud Dell ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Texas A&M พัฒนาหลักสูตรด้านดิจิตอล

Dell ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Texas A&M พัฒนาหลักสูตรด้านดิจิตอล

แบ่งปัน

เพื่อที่จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเชื่อมต่อ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้มีความจำเพาะและเน้นการประสานการทำงานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลงโมเดลด้านบริการการศึกษาของตนเองอย่างมากผ่านการปฏิวัติทางดิจิตอล

จากผลสำรวจล่าสุดของ Dell Technologies พบว่ากว่า 80% ของคนวัย Gen Z (ที่เกิดหลังปี 1996) ใฝ่ฝันที่จะทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด และมากกว่าหนึ่งในสามต่างให้ความสนใจงานด้านไอที แต่มีถึง 94% ที่ยังกังวลว่าตนเองมีทักษะและประสบการณ์เพียงพอหรือไม่

ดังนั้น ทาง Dell จึงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย Texas A&M ในการทำหลักสูตร Aggies Invent ซึ่งใช้ชั่วโมงเรียนยาว 48 ชั่วโมงอย่างเข้มข้น โดยจัดให้นักศึกษาที่มีความหลากหลายกว่า 60 คนมาร่วมกันทำโปรเจกต์ที่ช่วยยกระดับทักษะด้านนวัตกรรมใหม่, ความคิดสร้างสรรค์, และการสื่อสาร

หลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะที่จำเป็นในการขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และสนับสนุนพวกเขาในการก่อตั้งบริษัทเป็นของตนเอง คอร์สพิเศษนี้จัดขึ้นทุกเดือนในช่วงแต่ละภาคการศึกษา และมีการเปลี่ยนธีมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อย่างเช่นครั้งล่าสุดทาง Dell ได้ร่วมกับ Intel และ Nvidia ในการจัดการแข่งขันด้าน Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)เป็นต้น

ที่มา : Dell