หน้าแรก Vendors IBM CU จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Digital Fundamental for the Future” พบนวัตกรรมชั้นเลิศมากมาย

CU จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Digital Fundamental for the Future” พบนวัตกรรมชั้นเลิศมากมาย

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด (หรือ CU) ได้จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Digital Fundamental for the Future มากับธีมงาน Security – Smart Life – Sustainability โดยได้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาจัดแสดงและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามากมายในหลากหลายเทคโนโลยี

โดยเริ่มต้นนั้น คุณธำรงศักดิ์ สิริวุฒินันท์  Managing Director จากทาง คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้ง เปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเอา 3 เทคโนโลยี : Security, Smart Life และ Sustainability มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณธำรงศักดิ์ สิริวุฒินันท์ Managing Director บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

จากนั้นก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest Speaker ประกอบด้วย ท่านแรก พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายในด้านภัยคุภคามทางไซเบอร์กับหัวข้อ Security : Cyber Awareness Challenges  ท่านที่สอง คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภาวะการณ์ด้านเรือนกระจกและแนวทางในกาผลักดันให้ลดการใช้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต ภายใต้หัวข้อ Sustainability : Sustainable Future – Pave the Way to Net-Zero และ ท่านที่สาม ดร.การดี เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการบริหาร  ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลล์แล๊บ โดย MQDC กับเรื่องราวความอัจฉริยะของการใช้ชีวิตในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในหัวข้อ Smart Life The Future of Smart Living

พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลล์แล๊บ โดย MQDC (คนขวา)

หลังจากนั้นเป็นการจัดเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านมาอธิบายถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ ภายในหัวข้อ Secure an Organization Against All Types of Attacks – Infrastructure, Mobile and AI Security โดยได้หยิบยกเอาเรื่องงราว  Security ในปัจจุบัน และการนำโซลูชั่นที่ทาง CU นำเสนอให้แก่ลูกค้า มาเล่าให้ผู้ฟังสัมมนาได้ทราบ เป็นการเน้นถึงการใช้เทคโนโลยี Securityเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด