หน้าแรก Home Acquisition Palo Alto Networks ประกาศความร่วมมือกับ IBM พร้อมเข้าซื้อ QRadar SaaS ของ IBM อีกด้วย

Palo Alto Networks ประกาศความร่วมมือกับ IBM พร้อมเข้าซื้อ QRadar SaaS ของ IBM อีกด้วย

แบ่งปัน

Palo Alto Networks และ IBM ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ เพื่อมอบโซลูชันรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ทาง Palo Alto ยังเข้าซื้อตัว QRadar SaaS ของ IBM อีกด้วย

ในขณะที่โลกของเทคโนโลยีสำหรับองค์กร กำลังขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งถูกผลักดันด้วยการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital transformation) และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ส่งผลให้เกิดความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญ

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นและพื้นที่โจมตีที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ครอบคลุมซึ่งมีรากฐานอยู่บนปัญญาประดิษฐ์

นั่นจึงเป็นเหตุให้ทาง Palo Alto Networks และ IBM ประกาศความร่วมมือกัน เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ช่วยองค์กรหยุดยั้งภัยคุกคาม ปรับกระบวนการรับมือให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ Palo Alto Networks ตกลงที่จะซื้อโซลูชั่น QRadar SaaS ของ IBM ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ QRadar ด้วย

และเมื่อการเข้าซื้อเสร็จสมบูรณ์ Palo Alto Networks และ IBM จะร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการย้ายข้อมูลลูกค้า QRadar SaaS ไปยัง Cortex XSIAM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยสำหรับ Security Operations Center (SOC) รุ่นใหม่ของ Palo Alto Networks  ที่มาพร้อมระบบป้องกันภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง โดยมีระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติกว่า 3,000 รูปแบบ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ HNS