หน้าแรก Vendors IBM Maximo ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต-ลดต้นทุนซ่อมบำรุงได้อย่างยอดเยี่ยม

IBM Maximo ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต-ลดต้นทุนซ่อมบำรุงได้อย่างยอดเยี่ยม

แบ่งปัน

ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในปัจจุบัน ต่างมุ่งสู่ผลประกอบการณ์ที่ดีไปพร้อมกับการให้ความบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า องค์กรธุรกิจจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ CMMS (Computerized Maintenance Management System) เพื่อให้ทรัพย์สิน (Asset) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด, สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา, ยืดอายุการใช้งาน พร้อมลดปริมาณการเก็บวัสดุอะไหล่และอุปกรณ์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง นับรวมไปถึงนำเทคโนโลยี AI และ IOT เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบ CMMS ไปด้วยกัน

ซอฟต์แวร์ระดับโลกของ IBM ในแบรนด์ IBM Maximo คือแบรนด์อันดับหนึ่งในระบบ CMMS สามารถตอบโจทย์ขององค์กรธุรกิจได้ทั้งหมดอย่างครอบคลุม สามารถเข้ามาช่วยบริหารการจัดการบำรุงรักษาทรัพย์สินได้อย่างดี โดยมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนหลัก ได้แก่

Manage (Enterprise Asset Management): ช่วยในการจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การวางแผน การจัดทำรายการ การดำเนินการบำรุงรักษา และการปรับปรุง

Monitor (IOT & Dashboard): ช่วยในการติดตามและควบคุมการทำงานของทรัพย์สินผ่านการใช้งาน Internet of Things (IoT) และการสร้าง Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

Health (Asset Health): ช่วยในการตรวจสอบสุขภาพของทรัพย์สิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

Predict (Predictive Maintenance): ช่วยในการทำนายการซ่อมบำรุงที่จำเป็นของทรัพย์สิน ทำให้สามารถวางแผนและดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MVI (Maximo Visual Inspection): ช่วยในการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินผ่านการใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบำรุงรักษาทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง

โดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล IBM Maximo Application Suite (MAS) เป็นโปรแกรมระดับเรือธงของ IBM ที่ ครอบคลุม application ด้านการตรวจสอบรักษาทรัพย์สิน การจัดการ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์อย่างมีระบบ และความน่าเชื่อถือต่อการจัดการ การวางแผน

เราอาจจะได้ยินคำว่า CMMS หรือ EAM (Enterprise Asset Management) แต่ในวันนี้ IBM Maximo Application Suite ได้เรียกมันว่า MAS ซึ่งรวบรวมเอาทุกฟังก์ชั่นในการบริหารจัดการงานการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ และ Manager ไม่ได้ถูกจำกัดใช้ในโรงงานการผลิตเท่านั้น แต่ทว่าขยายไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นใน การให้บริการของห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล การบริหารจัดการอาคาร (Facility Management) ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นการบริหารงานระบบการซ่อม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และ อาคาร พื้นที่ให้บริการที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรและยังช่วยระดับบริหารได้ข้อมูลในการนำไปคำนวน MTBF & MTTR, และ Cost ค่าซ่อมต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผน PM และดูจำนวนงาน CM ที่ลดลงเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บริษัท เอสเอสเอส ไอที บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของ IBM และมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ใช้โปรแกรมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 15 ปี ขอนำเสนอตัวอย่าง การนำเสนอ IBM Maximo ให้กับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจการให้บริการ อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงไฟฟ้า การขนส่งมวลชน และ โรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับส่วนของธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และ การบริหารงานอาคาร อสังหาฯ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การให้บริการเป็นธุรกิจหลัก ภาพลักษณ์ของความพร้อมในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญและแน่นอนเบื้องหลังของการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจในประเภทเดียวกัน คือการเตรียมความพร้อมต่อการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ผู้เช่าพื้นที่รวมถึงพันธมิตรที่เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจ การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เช่าพื้นที่ร้านค้า จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านการตอบรับการร้องขอ การปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ดูแลรักษาทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีการปฏิบัติงานให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้าและพื้นที่เช่า

ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอ Maximo Solutions เข้าไปเป็นตัวช่วย ด้วยเพียงไม่กี่ Click เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ก็สามารถส่งงานผ่านระบบ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ใบงานขอซ่อมบำรุง และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกรูปแบบอีกด้วย จากการนำเรื่องขอซ่อมผ่านเข้าระบบและเก็บประวัติของใบงาน ทำให้ข้อมูลการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดการทำได้อย่างง่ายดาย ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นนำไปสู่การตัดสินใจได้ในเชิงสถิติ และไม่เพียงแต่หน่วยงาน Call Center ที่ใช้งานระบบ Maximo ณ ปัจจุบัน ยังต่อยอดการนำโปรแกรมบำรุงรักษาทรัพย์สินตัวนี้ไปงาน หน่วยงานวิศวกรรมบริการ เพื่อจัดการแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บริหารสัญญางานบริการ บริหารวัสดุอุปกรณ์ของคลังหลัก และคลังย่อยอย่างเต็มระบบ เต็มรูปแบบอีกด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เป็นหัวใจสำคัญ อย่าง ธุรกิจพลังงาน โรงงานผลิตสินค้า/อาหาร ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นนำเสนอให้ผู้ผลิตในกลุ่มโรงงานให้ความสำคัญกับแผนบำรุงเชิงป้องกัน จากข้อมูลต่างๆ ที่เก็บจากประวัติของทรัพย์สิน เพื่อนำมาเป็นรายงานวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับแผนงานบำรุงรักษาตามพฤติกรรมการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร เมื่อมีแนวทางการทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีระบบ ทางลูกค้าก็จะพบว่า การจัดการด้านงานซ่อมบำรุง มีสัดส่วนที่น้อยลง และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงก็ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ทางโรงงานสามารถนำมาตัดสินใจในการเลือกซื้อทรัพย์สินใหม่ หรือจะยังสามารถใช้วิธีการซ่อมบำรุงต่อไป อีกทั้งข้อมูลในระบบ ทางบริษัทฯ นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบรายงาน MTTR (Mean Time to Repair), MTBF (Mean Time Between Failures), MTTF (Mean Time to Failures) เพื่อดูข้อมูลที่สำคัญได้ทันที

เมื่อได้ออกแบบให้ทางลูกค้า วางแผนงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบแล้ว ทางบริษัทฯ ได้แนะนำการต่อยอดการจัดการบริหารคลังพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีผลกระทบไม่น้อยต่อธุรกิจประเภทการผลิต IBM Maximo ตอบโจทย์ การบริหารงานเติมสินค้าเข้าคลังอย่างมีแบบแผน การลดเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายอะไหล่ การคำนวณปริมาณอะไหล่ที่ต้องทำการจัดซื้อ และการรับอะไหล่เข้าคลังเมื่อมีการจัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมดนี้เป็นการเอื้อกันถึงการทำงานระหว่างแผนกที่ IBM Maximo ลดช่องว่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

บริษัท เอสเอสเอส ไอที บิซิเนส โซลูชั่น ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า IBM Maximo มีความแข็งแกร่งด้วยขีดความสามารถของโปรแกรมเอง และในขณะเดียวกัน IBM Maximo ก็ยังมีความยืดหยุ่น ในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กร และการเชื่อมต่อกับ Application หรือ Third Party Software ตัวอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว

ทั้งนี้ สิ่งที่กล่าวมาได้บน เป็นเพียง Application คือ Manage บน IBM Maximo Application Suite Platform เท่านั้น ยังมีเรื่องราวของการจัดการที่ล้ำสมัยเหมาะสมกับยุคแห่ง AI ใน features ต่างๆ เช่น Visual Inspection, Monitor, Health, Predict และ Mobile App สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้

 

เกี่ยวกับ บริษัท เอสเอสเอส ไอที บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมากว่า 15 ปีให้บริการด้านคำแนะนำด้านการนำซอฟต์แวร์เข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการบริหารการจัดการทรัพย์สิน (Enterprise Asset Management) หรือ ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ CMMS (Computerized Management System) ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการขนส่งมวลชน ธุรกิจด้านการบริการ และธุรกิจด้านการบำรุงรักษาอาคาร มีความชำนาญในการ customize IBM Maximo ให้รองรับกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ การจัดทำรายงาน การเชื่อมต่อระบบ (integration) ระหว่าง Maximo และ โปรแกรมอื่น เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาควบคุมด้านงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร โดยได้ใช้ IBM Maximo เข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดในปัจจุบันนี้

ติดต่อ นรา เกษารัตน์ 087-086 8248 , รัศรินทร์ องค์สกุลวัฒน์ 099-269-9663

Email: info@sssibs.com , narakesarat@sssibs.com , rasarin@sssibs.com

Facebook:  https://web.facebook.com/maximothailand/

Website: www.sssibs.com

หรือ ติดต่อ ฝ่ายการตลาด

โทร. 02-089-4880

อีเมล : mktmcc@metroconnect.co.th