หน้าแรก Vendors Cisco ซิสโก้เตือนว่า มี AP กว่า 87 รุ่น ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

ซิสโก้เตือนว่า มี AP กว่า 87 รุ่น ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

แบ่งปัน

ทางซิสโก้ประกาศแจ้งเตือนว่า ผู้ใช้อาจจะต้องรอนานถึงสามเดือนเพื่อรับ Access Point (AP) เครื่องใหม่มาใช้แทนตัวเดิมกว่า 87 รุ่นที่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขได้ โดยประกาศเตือนดังกล่าวออกมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยระบุว่าเครื่องเหล่านั้นมีความบกพร่องจากการที่ “มีการใส่ค่าโดเมนที่ผิดพลาด” พร้อมทั้งเสริมด้วยว่า “ ในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น ระบบสัญญาณวิทยุของ AP บางตัวไม่ได้ถูกตั้งค่าโดเมนควบคุมให้ตรงกับ Product ID (PID)”

ความผิดพลาดอันนี้จะเห็นได้ชัดในตอนที่เครื่อง AP ตัวใหม่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Controller หรืออาจเชื่อมต่อกันได้ แต่ให้บริการสัญญาณได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เป็นเพราะมีการตั้งค่าที่ผิดพลาดมาจากโรงงานในส่วนของโดเมนของ AP และโดเมนของคลื่นสัญญาณวิทยะ ซึ่งแนวทางการแก้ไขอย่างเดียวคือการเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยมี AP ที่ได้รับผลกระทบถึง 87 รุ่น

ดูข้อมูลรุ่นของ AP ทั้ง 87 รุ่นได้จากที่นี่ – https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/704/fn70479.html