หน้าแรก Networking & Wireless IP Camera กรณีศึกษา: เทคโนโลยีที่ช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟในอังกฤษ

กรณีศึกษา: เทคโนโลยีที่ช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟในอังกฤษ

แบ่งปัน
case study

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พบสถิติผู้ที่ฆ่าตัวตาย และต้องสงสัยว่าพยายามฆ่าตัวตายตามรางรถไฟในอังกฤษมากกว่า 490 ราย ซึ่งนอกจากกระทบกับชีวิตและความรู้สึกสูญเสียของญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังส่งผลต่อดีเลย์ของระบบขนส่งโดยรวม ซึ่งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาทางการรถไฟต้องเสียหายมูลค่ารวมกว่า 67 ล้านปอนด์

ประเด็นในการป้องกันปัญหาดังกล่าวคือ การตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเพื่อเข้าขัดขวางอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีจากผู้นำด้านระบบความปลอดภัยทางกายภาพระดับโลกอย่าง Axis มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิดแบบไอพี ที่คอยแจ้งเตือนพฤติกรรมผิดปกติได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการฆ่าตัวตายตามรางรถไฟแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลืองานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียโดยรวมทั้งด้านสภาพจิตใจ และด้านเศรษฐกิจขององค์กรเองเป็นอย่างมาก

ที่มา : Axis