หน้าแรก Startup 7 ทักษะที่คนทำงานด้านดาต้าจำเป็นเรียนรู้และศึกษาเอาไว้

7 ทักษะที่คนทำงานด้านดาต้าจำเป็นเรียนรู้และศึกษาเอาไว้

แบ่งปัน

Data Analytic นับเป็นหนึ่งในงานดาวรุ่งพุ่งแรกในยุคนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ดีนั้นควรฝึกปรือสกิลที่จำเป็น โดยทักษะที่ควรค่าแก่การประดับบนเรซูเม่มีดังต่อไปนี้

1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล ความสามารถในการจัดการข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ยังไม่สามารถนำมาใส่เป็นตารางในฐานข้อมูลได้ เช่น เสียงตอบรับของลูกค้า, คลิปเสียง, บล็อก, โพสต์บนโซเชียล, หรือแม้แต่วิดีโอ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องรู้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลดิบเหล่านี้โดยเฉพาะ เช่น NoSQL, Microsoft HDI Insight, Polybase, Apache Hadoop, Presto ฯลฯ

2. มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเป็นอย่างดี โดยจำเป็นต้องเข้าใจหลักการด้านสถิติทุกประเภท เช่น การจัดเรียงและกระจายข้อมูล การทดสอบความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการทำนายข้อมูลในอนาคตโดยใช้หลักของแคลคูลัสและพีชคณิต

3. นำข้อมูลมานำเสนอเป็นเรื่องราวได้ อย่างการประมวลผลข้อมูลมาแสดงในเชิงกราฟิก เช่น กราฟและแผนภูมิรูปแบบต่างๆ

4. ทักษะการเขียนโปรแกรม เนื่องจากอาชีพนี้จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องเขียนโค้ดเองเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะภาษา R และ Python ที่นิยมนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล

5. การชอบความท้าทายและเอาชนะ อย่างการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งการแฮ็กหรือ Hackathons อย่าง Hackerearthและ NMIMSรวมทั้งการเข้าสัมมนา และการแข่งขันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. การทำงานเป็นโปรเจ็กต์ โดยเฉพาะประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่หน้างานจริง

7. วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง บริษัทส่วนใหญ่ต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีวุฒิระดับปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ, และวิทยาศาสตร์กายภาพ

ที่มา : imarticus.org