หน้าแรก Security Malware อันตราย! มัลแวร์ตัวใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าสแกน CT และ MRI ได้

อันตราย! มัลแวร์ตัวใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าสแกน CT และ MRI ได้

แบ่งปัน

นักวิจัยชาวอิสราเอลจากมหาวิทยาลัย Ben-Gurion เผยว่า ตนเองได้พัฒนามัลแวร์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถเจาะช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อันตรายมากบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ฉายภาพผลตรวจร่างกายที่มีการนำมาใช้วินิจฉัยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือ HCM ได้

ซึ่งไม่เพียงแค่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์กลุ่มดังกล่าวแล้ว แต่ยังสามารถเจาะระบบเข้าไปยังเครือข่ายที่ใช้ส่งต่อข้อมูลภาพได้ด้วย จึงนับว่ามีความเสี่ยงอย่างมากถึงแก่ชีวิตของคนไข้เลยทีเดียวถ้าเกิดไม่สามารถอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้

ตัวอย่างเช่น ไวรัสดังกล่าวสามารถเพิ่มภาพของมะเร็งเข้าไปในผลการตรวจจากเครื่องได้ ทำให้ผู้โจมตีสามารถควบคุมรายงานการสแกนของเครื่อง CT และ MRI ได้อย่างง่ายด้วยการใส่ภาพเนื้องอกที่ดูเหมือนจริงก่อนส่งต่อกลับไปให้นักวิเคราะห์ภาพฉายรังสีวินิจฉัยอาการของโรค

หรือในกรณีที่แฮ็กเกอร์อาจเข้าไปเอาภาพส่วนที่แสดงบริเวณที่เป็นมะเร็งออก จนนักรังสีเทคนิคไม่สามารถมองออกว่าเป็นโรคมะเร็ง และวินิจฉัยโรคผิดพลาด นอกจากนี้ มัลแวร์ยังสามารถเข้าไปควบคุมการแสดงผลของหน้าจอแสดงภาพอัตโนมัติได้ด้วย โดยจากการทดสอบภาพที่มัลแวร์เข้าไปแก้ไขนั้นกับนักรังสีเทคนิคจำนวน 3 คน พบว่าไม่สามารถแยกออกว่าเป็นภาพปลอมมากถึง 70 ภาพ

ที่มา : Hackread