หน้าแรก Networking & Wireless IP Camera 5 ปัจจัยที่ต้องคำนึง! เมื่อต้องเลือกระบบกล้องวงจรปิด

5 ปัจจัยที่ต้องคำนึง! เมื่อต้องเลือกระบบกล้องวงจรปิด

แบ่งปัน

เจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชั่นกล้องวงจรปิดและความปลอดภัยแบบครบวงจรนั้นมักเผชิญกับตัวเลือกที่หลากหลายจนตาลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีสเปกที่เกี่ยวข้องให้พิจารณามากมายไม่รู้จบ

ยกตัวอย่างบางธุรกิจที่อาจได้ประโยชน์จากโซลูชั่นบูรณาการที่มีระบบจัดการวิดีโอหรือ VMS ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายที่ไว้ตอบโจทย์ความต้องการที่จำเพาะขององค์กร ซึ่งกรณีนี้การใช้แพลตฟอร์มศูนย์รวมหนึ่งเดียวนั้น

จะช่วยให้ความยืดหยุ่นในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่เปิดรับฟังก์ชั่นใหม่ในอนาคตได้ด้วย เช่น ระบบกระจายเสียง หรือระบบจัดการบุคคลภายนอกจากระยะไกล ซึ่งการมองความต้องการของคุณเองนั้น จำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ซึ่งทาง Axis ได้สรุปแนวทางในการพิจารณาที่สำคัญ ที่ช่วยเลือกโซลูชั่นความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณได้มากที่สุดดังนี้

1. ทำเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน ว่าทำไมถึงต้องการติดตั้งระบบความปลอดภัยใหม่ จะนำมาใช้อะไรในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งคำตอบที่ว่า “ต้องการความปลอดภัยที่ดีขึ้น” นั้นมีความหมายแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละธุรกิจ

2. พิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อรองรับกรณีข้อมูลโหลดมากเกินไป อาจพิจารณาเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลอย่าง Zipstream เป็นต้น

3. รู้วิธีวัดความคุ้มทุนหรือ ROI เพราะแม้แต่ระบบความปลอดภัยก็ต้องสามารถสร้างผลตอบแทนในการดำเนินงานได้เช่นกัน

4. ทำรายการเรียงตามลำดับความสำคัญ เพื่อพิจารณาเลือกเทคโนโลยีตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

5. วางแผนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะการเลือกลงทุนกับโซลูชั่นที่สามารถเติบโตหรือปรับเข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้

ที่มา : https://www.axis.com/blog/secure-insights/security-surveillance-needs/