หน้าแรก Applications 26 หลักสูตรชาวไอทีห้ามพลาดแบบเข้มข้น Big Data / Cloud Computing / IoT/ Machine Learning และอื่นๆ...

26 หลักสูตรชาวไอทีห้ามพลาดแบบเข้มข้น Big Data / Cloud Computing / IoT/ Machine Learning และอื่นๆ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ!!

แบ่งปัน

IMC Institute เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม IT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจ ได้ทำการเปิดหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตร ที่ IMC Institute เปิดสอน ออกแบบให้กับทั้งผู้บริหาร IT ระดับสูง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญใน IT แขนงต่างๆ อาทิ Big Data, BI, IoT , Blockchain, SOA, Java Development, Enterprise Architecture, Software Testing, Cloud Computing, เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรทางด้านพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น Sales Technique, Solution Selling, Project Management, Time Management, Creative Thinking, Coaching และ Leaderships อีกด้วย

ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน IMC Institute เปิด 26 หลักสูตรสำหรับคน IT ด้าน Blockchain, Big Data, BI, Develop, Mobile App, IoT, Cloud Computing, ISTQB, Agile, Microservices, Design pattern & Code Architecture และหลายหลักสูตร

ผู้ที่สนใจสามารถดูคอร์สอบรมทั้งหมดได้ที่ http://www.imcinstitute.com/october-2018

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!! สำหรับหลักสูตร Big Data in Action for Senior Management ค่าอบรม + ศึกษาดูงาน Business Trip to China Hi-Tech Fair : 31,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: อบรมหลักสูตร Big Data in Action for Senior Management ในประเทศไทย,ตั๋วเครื่องบินไปกลับจีน, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง ยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000) [หรือกรณีเข้าอบรมอย่างเดียว 10,900 บาท ; Early Bird 9,900 บาท] [หรือ 27,000 บาท และยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000 กรณีเดินทางไปดูงานอย่างเดียว] รายละเอียด Business Trip to China Hi-Tech Fair@Shenzhen ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’

และหลักสูตร Practical Cloud Computing for Senior Management ค่าอบรม + ศึกษาดูงานCloud Asia Expo 2018 : 59,000 บาทหรือ 55,000 บาท สำหรับการลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน (ราคาดังกล่าวรวม: อบรมหลักสูตร Practical Cloud Computing for Senior Management ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าที่พักห้องเดี่ยว ค่าเข้างาน Cloud Asia Expo 2018 ค่าเดินทางและค่าอาหาร 3 มื้อตลอดการเดินทาง) [หรือ 11,900 บาท กรณีเข้าอบรมอย่างเดียว] [หรือ 45,000 บาทกรณีเดินทางไปดูงานอย่างเดียว] รายละเอียด Cloud Asia Expo 2018@Singapore และท่านสามารถเข้าร่วมงาน Cloud and Cyber Security Expo Singapore, Big Data World, Smart IoT Singapore, Data Centre World Singapore เพื่อเรียนรู้และอัพเดทเทคโนโลยี Cloud computing, Security, Big Data, IoT จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
Ms.Kwanhathai / Ms.Sunisa
Mobile: 088-192-7975Tel: 02-233-4732
Email: contact@imcinstitute.com
Website: www.imcinstitute.com
Facebook: www.facebook.com/imcinstitute
Line ID: @imcinstitute