หน้าแรก Data Center โหลดฟรี ! E-book 10 เหตุผลของการเลือกใช้ All-Flash Storage

โหลดฟรี ! E-book 10 เหตุผลของการเลือกใช้ All-Flash Storage

แบ่งปัน
ทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลนั้นมิได้จำกัดแต่เพียงการจัดเก็บและกู้ข้อมูลกลับคืนมาเท่านั้น เรื่องของข้อมูลนั้นครอบคลุมถึงการที่คุณใช้ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้อย่างไร และคุณมีการจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

การมีส่วนผสมที่เหมาะสมของข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสิ่งดังกล่าวเป็นแรงผลักดันตลาด Global จากการเปลี่ยนผ่านของโลกดิจิตอล

ลองอ่าน eBook นี้เพื่อเข้าถึง 10 เหตุผลที่ all-flash storage สามารถช่วยองค์กรของคุณดึงศักยภาพสูงสุดในการใช้ข้อมูลสำหรับ Oracle database และ analytics deployments

คลิกลงทะเบียนโหลดฟรี !!