หน้าแรก Home feature เดอะแวลลูซิสเตมส์ ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท VST ECS

เดอะแวลลูซิสเตมส์ ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท VST ECS

แบ่งปัน

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

การเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบใดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ทำการของทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัดยังคงอยู่ที่เดิม โครงสร้างภายในองค์กร ทีมผู้บริหารและธุรกิจหลักของบริษัทก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการดำเนินงานและพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อคู้ค้ายังคงดำเนินไปอย่างปกติและต่อเนื่องเหมือนเดิมทุกประการ

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปลี่ยนชื่อของบริษัทในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นที่จะพลิกบทบาทตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการของเราคือ 1. การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการแบบเพิ่มมูลค่าในระดับชั้นนำโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า 2. สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาดและรูปแบบธุรกิจใหม่ และ 3. นำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของลูกค้า”