หน้าแรก News & Event ดาต้าวัน เอเชีย จัดงานสัมมนาแนะนำระบบ ArgoERP

ดาต้าวัน เอเชีย จัดงานสัมมนาแนะนำระบบ ArgoERP

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้ นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ที่3 จากขวา) ร่วมกับ มร. แฟรงค์ ลิน ประธานบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Ares International Corporation) (คนที่ 2 จากขวา) จัดงานสัมมนา “ระบบ ERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่3 จากซ้าย) มาเป็น Keynote Speaker