หน้าแรก Networking & Wireless Wi-Fi 7 จะมาแล้ว ด้วยความเร็วเหยียบถึง 30 Gbps!

Wi-Fi 7 จะมาแล้ว ด้วยความเร็วเหยียบถึง 30 Gbps!

แบ่งปัน

แม้ Wi-Fi 6 จะเพิ่งคลอดอยู่ในช่วงกินนมแม่ก่อนออกสู่โลกกว้าง โดยที่ปัจจุบันยังมีเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับจำหน่ายในตลาดเพียงแค่ไม่กี่ตัว แต่เราไม่สามารถดูถูกความเร็วของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีของใหม่มาในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน

และล่าสุดเป็นทีของเทคโนโลยียุคใหม่สุดๆ อย่าง Wi-Fi 7 ที่มีรายงานว่าสามารถทำอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดเชิงทฤษฎีได้สูงมากแตะถึงระดับ 30 Gbps ซึ่งมากกว่าอัตราเร็วสูงสุดของ Wi-Fi 6 ที่ 9.6 Gbps ถึงประมาณ 3 เท่า

เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันอย่าง Wi-Fi 5 (802.11ac) นั้น Wi-Fi 6 (802.11ax) ไม่เพียงเร็วกว่าถึง 40% แต่ยังผลาญพลังงานน้อยกว่าด้วย อีกทั้งเราเตอร์ยังรองรับอุปกรณ์พร้อมกันได้เยอะกว่าอีก

อย่างไรก็ดี Wi-Fi 7 ก็เข้ามาเติมเต็มให้สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี CMU-MIMO ที่รองรับสตรีมดาต้ามากถึง 16 สตรีม อีกทั้งยังรองรับย่านความถี่ใหม่อย่าง 6 GHz พร้อมๆ กับการใช้อีกสองย่านความถี่เดิมพร้อมๆ กัน รวมทั้งการอัพเกรดวิธีมอดดูเลตจาก 1024-QAM ขึ้นเป็น 4096-QAM ด้วย

ที่มา : Gizchina