หน้าแรก Home feature Wi-Fi 6E นิยามใหม่ สำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi 6 ที่ทำงานบนย่าน 6GHz

Wi-Fi 6E นิยามใหม่ สำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi 6 ที่ทำงานบนย่าน 6GHz

แบ่งปัน

Wi-Fi Alliance ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่จำแนกอุปกรณ์ Wi-Fi 6 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในอนาคตที่สามารถทำงานบนย่านความถี่ 6 GHz ได้ ซึ่งเป็นย่านความถี่สาธารณะที่สำคัญที่กำลังจะเปิดให้ใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

Wi-Fi 6E นี้จะกลายเป็นชื่อมาตรฐานทั่วไปสำหรับผู้ใช้ระบบไร้สายที่ต้องการมองหาอุปกรณ์ที่ให้ฟีเจอร์และความสามารถของ Wi-Fi 6 ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความหน่วงต่ำ และอัตราการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าบนย่าน 6 GHz

การใช้ประโยชน์จากย่านความถี่ใหม่นี้ทำให้สามารถพัฒนานวัตกรรม Wi-Fi และให้มูลค่าเพิ่มแก่ทั้งผู้บริโภค ธุรกิจ และเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือเครือข่าย Wi-Fi พร้อมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากย่านความถี่ใหม่นี้ทันทีที่อนุญาตเปิดใช้

ทาง Wi-Fi Alliance กำลังผลักดันความพยายามระดับนานาชาติเพื่อให้ย่านความถี่ใหม่นี้เปิดให้ใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่นี้ไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุน Internet of Things ได้เป็นอย่างมาก

ที่มา : lightreading