หน้าแรก Vendors Cisco Webinar : เชิญร่วมงาน Cisco CAN DO อัปเดตเทคโนโลยี Switch และ Wireless รุ่นใหม่

Webinar : เชิญร่วมงาน Cisco CAN DO อัปเดตเทคโนโลยี Switch และ Wireless รุ่นใหม่

แบ่งปัน

Cisco และ Ingram Micro ขอเรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเน็ตเวิร์ค เข้าร่วมฟัง webinar ในหัวข้อ “Cisco CAN DO”

งานนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มธุรกิจ Small Business จึงได้แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ มากมายที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับความต้องการ และคุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น

โดยงานนี้ท่านจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
– Cisco Next Generation Switch and Wireless
– Cisco Small Business Product & Migration

กำหนดการ
วัน : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา: 14.00 -15.00 น. (1 ชั่วโมง)
การบรรยาย : ภาษาไทย
ระบบออนไลน์ : WebEx
ผู้บรรยาย : คุณพงศ์พันธ์ เรณุมาศ Cisco Distribution Partner Systems Engineer (DPSE)

ท่านใดสนใจลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ด้านล่างนี้