หน้าแรก News & Event ฉลองครบรอบ 35 ปี วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง

ฉลองครบรอบ 35 ปี วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฉลองครบรอบ 35 ปี ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

 

โดยมี คุณสมศักดิ์  เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท จากกิจกรรม “VST ECS GOLF CHARITY 2023″  ซึ่งเป็นเงินสมทบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้าร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี และรศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี