หน้าแรก Security SailPoint ร่วมพันธมิตรจัดงานสัมมนา Identity Connect Bangkok 2023 อัปเดตเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัย

SailPoint ร่วมพันธมิตรจัดงานสัมมนา Identity Connect Bangkok 2023 อัปเดตเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัย

แบ่งปัน

SailPoint ผู้นำตลาดด้านการจัดการข้อมูลประจำตัว (Identity Security) ร่วมกับพันธมิตรด้านไอทีชั้นนำ ได้แก่ CyberArk, Deloitte และ Netpoleon Solutions ได้จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อว่า Identity Connect Bangkok 2023 ณ โรงแรม The Muse Hotel

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมเอาข้อมูลเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่น่าสนใจมาอัปเดตให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรมาบรรยายให้ความรู้ ภายในงานสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก โดยต่างให้ความสนใจกับข้อมูลและบริการด้านความปลอดภัยที่นำเสนอในงานเป็นอย่างมาก

นายภานุพงษ์ ธนูทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นอย่างมาก โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัว (Identity Management) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์”

นายภานุพงษ์ ธนูทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภัย (สกมช.)

คุณ Roger Hsu – Regional Sale Director, Asean จากทาง SailPoint คุณมาเปิดงานพร้อม กล่าวว่า “SailPoint ในฐานะผู้นำตลาดด้านการจัดการข้อมูลประจำตัว มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้แก่ลูกค้าของเรา โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ เราได้นำเอาเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมานำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณ Roger Hsu – Regional Sale Director, Asean จากทาง SailPoint

ด้านคุณ William Tan – Regional Sale Manager จาก SailPoint ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Next Generation of Modern Identity Security : Accelerated to Horizon 2.0” ซึ่งเขาระบุว่า การนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ทันสมัยมาใช้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถก้าวสู่ยุคใหม่ของการจัดการข้อมูลประจำตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย SailPoint ในฐานะผู้นำตลาดด้านการจัดการข้อมูลประจำตัว นำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัว ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปกป้องข้อมูลประจำตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณ William Tan – Regional Sale Manager จาก SailPoint

สำหรับองค์กรในประเทศไทยที่กำลังมองหาแนวทางในการก้าวสู่ยุคใหม่ของการจัดการข้อมูลประจำตัว เขาแนะนำว่า ควรเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัว และเลือกโซลูชั่นการจัดการข้อมูลประจำตัวที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณขององค์กร

การจัดงานสัมมนา Identity Connect Bangkok 2023 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนแนวทางในการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ