หน้าแรก Vendors วีดีโอบรรยายในงาน webinar : Okta Secure User Authentication

วีดีโอบรรยายในงาน webinar : Okta Secure User Authentication

แบ่งปัน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน Webinar ของทาง Okta เมื่อครั้งที่แล้ว สามารถติดตามรับชมได้จาก VDO ด้านบน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับ VDO นี้
– เทคโนโลยี Zero Trust เพื่อรับมือกับความเสี่ยงในการใช้งาน
– ความท้าทายในเรื่องของข้อมูลตัวตน
– การจัดการเรื่องของข้อมูลตัวตน (Identity Management)
– เทคโนโลยีของ Okta ในการช่วยให้องค์กรดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ