หน้าแรก Storage การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ในการป้องกันข้อมูลด้วย Veeam Data Platform (VDO ย้อนหลัง)

การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ในการป้องกันข้อมูลด้วย Veeam Data Platform (VDO ย้อนหลัง)

แบ่งปัน

สำหรับผู้ที่พลาดงาน Webinar : การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ในการป้องกันข้อมูลด้วย Veeam Data Platform ทาง Enterprise ITPro ได้นำเอา VDO มาให้รับชมกัน

โดยในการสัมมนาครั้งที่แล้วจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของข้อมูลที่ใช้ในองค์กร โดยจะแสดงให้ท่านได้ทราบถึงเรื่องราวของข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น การป้องกันข้อมูล, การกู้คืนข้อมูล, การจัดการข้อมูลอย่างอิสระ ฯลฯ ตลอดจนการใช้ระบบ Veeam Data Platform มาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรของคุณ