หน้าแรก Vendors VDO : How to Kick-start Digital Transformation Manufacturing in Industry 4.0 era

VDO : How to Kick-start Digital Transformation Manufacturing in Industry 4.0 era

แบ่งปัน

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือ Digital Transformation ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องลดพนักงานลง, ไม่จำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร, ไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแล แม้กระทั่งไม่ต้องมาทำแผนธุรกิจให้ยุ่งยากอีกต่อไป โดยงานสัมมนาครั้งนี้คุณจะได้ทราบถึงเรื่องราวดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญของเรามาอัปเดตข้อมูลที่จะให้อุตสาหกรรมการผลิตก้าวสู่เทคโนโลยียุคใหม่ได้

VDO ชิ้นนี้คุณจะได้ทราบถึง :
– เรียนรู้และทำความเข้าใจ Digital Transformation และ Industry 4.0
– เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
– ผลรับที่เราจะได้รับจากการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
– เทคโนโลยี ERP จะช่วยโรงงานก้าวสู่ Smart Factory ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที