หน้าแรก Networking & Wireless เคล็ดไม่ลับ ในการวัด QoS

[VDO] เคล็ดไม่ลับ ในการวัด QoS

แบ่งปัน

ทาง NetworkComputing.com ได้ทำคลิปที่น่าศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้ Netscout OptiView XG ในการทดสอบด้านคุณภาพของประสิทธิภาพเครือข่ายว่าสอดคล้องกับข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ SLA ที่ผู้ให้บริการทำเอาไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทั้งแบนด์วิธ, Packet Loss, และ Jitter บนลิงค์ของผู้ให้บริการ

โดยยกตัวอย่างผลการทดสอบว่า ถ้าแสดงผล Packet Loss 5% และ Jitter เท่ากับ 3 มิลลิวินาทีแล้ว จะพิจารณาอย่างไรว่าผลดังกล่าวกระทบกับประสิทธิภาพบนเครือข่ายของคุณ หรือสอบตกตามเกณฑ์ของ SLA หรือไม่ และควรใช้ทูลอะไรในการปรับแต่งเพื่อออกรายงานผลดังกล่าวอย่างชัดเจน

ตัวอย่างในคลิปข้างบนนี้ เป็นการวัดประสิทธิภาพจากเราเตอร์เมื่อกำหนดลิงค์ที่ 150 Mb และค่า Loss กับ Jitter ต่างๆ ซึ่ง OptiView XG สามารถให้คุณตั้งค่าเกณฑ์ที่ต้องการได้หลากหลาย โดยเฉพาะฟีเจอร์ที่มีการทดสอบการตั้งค่าของเรา ก่อนนำไปใช้ในการทดสอบจริงได้

นั่นคือ คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์สำหรับทดสอบ แล้วให้อุปกรณ์ตรวจสอบพารามิเตอร์ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่ก่อนได้

ที่มา : http://www.networkcomputing.com/cloud-infrastructure/network-performance-testing-measuring-quality-service/838570929