หน้าแรก News & Event รายการ Surge ประกาศรับกลุ่มสตาร์อัพครั้งที่สอง

รายการ Surge ประกาศรับกลุ่มสตาร์อัพครั้งที่สอง

แบ่งปัน

Surge รายการที่เปิดตัวในปีนี้โดย Sequoia India เติบโตอย่างรวดเร็วจากกลุ่มสตาร์อัพรุ่นใหม่ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาวันนี้ได้ประกาศ 20 นวัตกรรมใหม่จากกลุ่ม สตาร์อัพที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการ Surge 02 2019 รวมถึงประกาศเปิดรับสมัครรายการ Surge 03 2020

ในช่วงระยะเวลา 9 เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2562 Surge ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องสู่สายตาของผู้ก่อตั้งบริษัทมากกว่า 80 แห่ง จากสตาร์อัพ 37 บริษัท ใน 6 ประเทศ โดยรายการดังกล่าวได้รวมเงินทุนจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับสตาร์อัพแต่ละราย พร้อมกับการทำเวิร์กช็อป การจัดทริปสู่แหล่งนวัตกรรมโลก และการสนับสนุนจากกลุ่มคนต่างๆ เช่น พี่เลี้ยง และผู้ก่อตั้งบริษัทจากที่ต่างๆ รายการ Surge 02 2019 มีกลุ่มผู้เข้าร่วมจากสตาร์อัพ 20 แห่ง ซึ่งได้คิดค้นนวตกรรมในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มคน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย (AgTech) พลังงานสะอาด (Clean Energy) การค้าขายผ่านระบบโซเชียล (Social Commerce) ฟินเทค (Fintech) ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) หุ่นยนต์ และ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ โดยมีสตาร์อัพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม 8 บริษัท