หน้าแรก Cloud Riverbed เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ช่วยให้มองเห็นจุดบอดในเครือข่ายได้ดีขึ้น

Riverbed เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ช่วยให้มองเห็นจุดบอดในเครือข่ายได้ดีขึ้น

แบ่งปัน

Riverbed เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ Riverbed Platform ซึ่งมีฟีเจอร์ด้านการเฝ้าติดตาม (observability) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรมองเห็นจุดบอด (blind spots) ในสภาพแวดล้อมต่างๆ  เช่น คลาวด์, Zero Trust, SD-WAN และสภาพแวดล้อมการทำงานจากทางไกล

Riverbed Platform ช่วยให้แผนก IT ภายในองค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ ปฏิบัติงานอัตโนมัติ และรายงานข้อมูลที่รวบรวมจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เพื่อปรับประสบการณ์ดิจิทัลให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ปลายทางและลูกค้า

โดยอาศัย AIOps  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล Riverbed Platform สามารถระบุสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (root-cause identification) และเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ

Riverbed Platform เปิดตัวพร้อมกับการรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ  ราว 35 รายการ ซึ่งสะท้อนแนวคิดแพลตฟอร์มแบบเปิด (open platform)  และช่วยให้ทีม IT สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เหล่านี้ร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – NW