หน้าแรก Networking & Wireless ฟอร์ติเน็ตยืนอันดับเป็นผู้ขายโซลูชั่น SD-WAN ที่เติบโตเร็วที่สุด

ฟอร์ติเน็ตยืนอันดับเป็นผู้ขายโซลูชั่น SD-WAN ที่เติบโตเร็วที่สุด

แบ่งปัน
Image credit : fortune

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ครบวงแบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ ถึงตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดใหม่ พร้อมส่งไฟร์วอลล์ FortiGate 80F ใหม่ล่าสุดเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมของเอสดีแวนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงให้ต่อเนื่อง

ในรายงาน “Omdia Market Share: Data Center Network Equipment Q1 2020” ล่าสุดของ Omdia ระบุว่ารายได้จากอุปกรณ์เอสดีแวนของฟอร์ติเน็ตเติบโตขึ้น 247% เมื่อเทียบเป็นปีต่อปี (Year-over-year growth) ส่งให้ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้จัดหาโซลูชั่นเอสดีแวนที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดอีกครั้ง

นอกจากนี้ ในรายงานส่วนแบ่งการตลาดจัดทำโดยการ์ทเนอร์พบว่า ระหว่าง 1Q19-1Q20 นั้น ฟอร์ติเน็ตมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์เอสดีแวนทั่วโลก ทั้งนี้ ในรายงานเดียวกันได้แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เอสดีแวนที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกใน 1Q20 นี้เช่นกัน จึงนับได้ว่าฟอร์ติเน็ตเป็น 1 ใน 3 รายของผู้จำหน่ายอุปกรณ์เอสดีแวนที่มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงสุดโดยพิจารณาจากรายได้ใน 1Q20 นี้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ฟอร์ติเน็ตประสบความสำเร็จในการส่งมอบโซลูชั่นเอสดีแวนได้ในทุกที่ ตั้งแต่ที่บ้านไปยังสาขาตลอดไปจนถึงระบบคลาวด์

ที่มา : ข่าวพีอาร์