หน้าแรก Quantum Computing นักวิจัยชี้ว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัม ทำความเข้าใจด้วยหลักเหตุผลได้

นักวิจัยชี้ว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัม ทำความเข้าใจด้วยหลักเหตุผลได้

แบ่งปัน
Image : MetamorWorks / Getty Images

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ควอนตัมของอังกฤษอย่าง Cambridge Quantum Computing (CQC) ออกมาระบุว่า คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลได้ แม้จะโดนจำกัดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีความแน่นอน

ความสามารถนี้คล้ายกับการใช้ตรรกะของมนุษย์ ที่ทำให้เราสรุปภาพรวมเพื่อตัดสินใจได้แม้จะไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งงานวิจัยของ CQC ได้ยืนยันความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์หลายรายแล้วว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีธรรมชาติของการใช้หลักเหตุผลในการทำงาน

จากเอกสารที่ตีพิมพ์ผ่านเว็บฐานข้อมูลงานวิจัยที่เปิดให้เข้าถึงสาธารณะอย่าง arXiv นั้น นักวิทยาศาสตร์ของ CQC ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องควอนตัมสามารถเรียนรู้ที่จะทำนายข้อมูลที่ซ่อนอยู่ด้วยโมเดลการใช้เหตุผลเพื่อมองความเป็นไปได้

ซึ่งถ้านำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ก็จะช่วยพัฒนาการประยุกต์ใช้หลากหลายแบบมากสำหรับการประมวลผลควอนตัม ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจจับปัญหาในเครื่องจักรที่สำคัญ และการทำนายทางการเงินสำหรับการจัดการลงทุน เป็นต้น

ที่มา : Networkworld