หน้าแรก Internet of Things วิธีการปกป้องระบบประปาสาธารณะด้วยกล้องวงจรปิด

วิธีการปกป้องระบบประปาสาธารณะด้วยกล้องวงจรปิด

แบ่งปัน

การบริการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคถือเป็นกลไกสำคัญของตัวเมือง โดยแม้มนุษย์จะอยู่รอดโดยไม่ได้ทานอาหารนานถึง 3 สัปดาห์ แต่ก็ทนไม่ได้รับน้ำเข้าร่างกายเลยได้แค่ 3 วันเท่านั้น นอกจากนี้โรงงานหลายประเภทไม่เพียงแค่โรงงานอาหารก็ยังต้องการน้ำป้อนเข้าแบบที่ไม่ติดขัดด้วย

หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่ดูแลเรื่องประปานั้นจึงถือเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากของประเทศ และต้องการการปกป้องเช่นเดียวกับด้านพลังงานไฟฟ้า บริการสุขภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม และการบริการอื่นๆ ที่จำเป็น ทำให้หน่วยงานสำคัญอย่างศูนย์ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ได้รวมการประปาในการดูแลด้วย

แม้ความท้าทายในการปกป้องระบบการประปาจะไม่เหมือนอย่างอื่นเสียทีเดียว แต่การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นระบบกล้องวงจรปิด การควบคุมการเข้าถึง และเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อได้ ก็กำลังพลิกโฉมระบบความปลอดภัยของการประปาในตอนนี้

ในแต่ละประเทศนั้นมีสถานีปรับปรุงคุณภาพและจ่ายน้ำมากมายหลายพันแห่ง ดูแลตั้งแต่แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่นับพันล้านลิตรไปจนถึงสถานีผลิตน้ำประปาขนาดเล็กลงมา โดยเฉพาะสถานีส่งน้ำตามพื้นที่ห่างไกล ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความต้องการด้านความปลอดภัยและการจัดการที่แตกต่างกัน

และแต่ละแห่งก็มีขนาด รวมทั้งทรัพยากรที่พร้อมแตกต่างกันด้วย และแม้แต่ละแห่งก็มีบทบาทในการบริการที่สำคัญแตกต่างกันไป แต่ก็มีหลายแห่งที่ภาครัฐเองมองว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่เสี่ยงต่อการปัญหาการจ่ายน้ำในวงกว้างที่กระทบกับทั้งพลเมืองและภาคธุรกิจ

จึงมีการนำระบบกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ก และโซลูชั่นความปลอดภัยมาใช้ควบคู่กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้างาน ซึ่งถ้าเป็นสถานีผลิตน้ำที่มีขนาดเล็ก หรือเป็นสถานีบำบัดน้ำเสียแล้ว ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะขาดเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างานแบบถาวร

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดสมัยใหม่ ที่ผสานกับระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้พร้อมกัน ขณะที่สามารถปรับปรุงระบบความปลอดภัย และความเสถียรของการให้บริการได้

ที่มา : AXIS