หน้าแรก Vendors COMMSCOPE RUCKUS พัฒนาการของเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ล่าสุด

พัฒนาการของเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ล่าสุด

แบ่งปัน

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงกว่า 100 ล้านพอร์ตแล้ว ทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งด้านระดับพลังงานที่หลากหลาย, ความหลากหลายของอุปกรณ์ที่นำมาใช้, และการนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดีพลอย PoE ในอาคารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณควรจะต้องเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของ PoE กันบ้าง ซึ่ง Commscope หยิบเอามา 2-3 ประเด็น

ประเด็นแรกมาตรฐานของ PoE
ณ ตอนนี้ POE กำลังพัฒนาให้สามารถส่งต่อกำลังไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งการนำไฟฟ้ามากย่อมส่งผลต่อเรื่องของอุณหภูมิและการมัดรวมสายเคเบิลเป็นกลุ่ม เช่น มาตรฐาน IEEE 802.3BT ที่ให้นำไฟฟ้าได้มากถึง 100W ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสายเคเบิลใหม่ โดยเฉพาะจำนวนสายต่อมัดที่ต้องน้อยลง และหลวมขึ้นเพื่อให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าเดิม

ประเด็นที่สองการเก็บข้อมูลสาย
นอกจากนี้ยังมีการใช้ตัวระบุตำแหน่งสายและมัดสายเคเบิล เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและจัดการได้ง่าย รวมทั้งป้องกันการมัดรวมสายมากเกินไปจนร้อนจัด เช่น อาจจะเลือกเปิดวงจร PoE ให้สายเคเบิลในมัดเพียงแค่ครึ่งเดียวของจำนวนสายแลนในมัดทั้งหมดถ้าในมัดนั้นมีจำนวนเกิน 24 สาย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยพบรายงานความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งระบบ PoE เลยแม้แต่กรณีเดียว

ประเด็นสุดท้ายการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
ล่าสุดมีการทบทวนมาตรฐาน U.S. National Electric Code หรือ NEC ที่จะใช้ในปีหน้า โดยเฉพาะเกี่ยวกับคณะกรรมการที่คอยออกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ PoE ที่ระบุให้ต้องประกอบด้วยตัวแทนที่เชี่ยวชาญทั้งด้านโทรคมนาคม และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต

ซึ่งหากท่านใดสนใจข้อมูลแนะนำการอิมพลีเมนท์ตัว PoE สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.commscope.com/expectmore/