หน้าแรก News & Event พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร

พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร

แบ่งปัน

พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม จัดงานสัมมนา “The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery” นำเสนอโซลูชั่น และเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร แก่ลูกค้า  โดยมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และจัดการทรัพยากรองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

          บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร  SAP ERP และ SAP ด้านสาธารณูปโภค (SAP IS-Utility) ที่มีประสบการณ์มากว่า10 ปี   อีกทั้งยังเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ เช่น  ระบบ Enterprise  Asset Managemrnt (EAM)  ระบบ Enterprise Content Management (ECM) และ Robotic Process Automation (RPA)  โดยทำการศึกษาความต้องการและทำความเข้าใจถึงปัญหาขององค์กรระดับ Enterprise  ที่ต้องการหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโซลูชั่นที่เหมาะสม มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการปรับตัวก้าวสู่ธุรกิจในโลกดิจิทัล

 

          นางสาวศิริลักษณ์  ชื้นประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่ที่พอร์ทัลเน็ทรับทราบ คือ หลายองค์ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่ไม่ทราบว่าควรจะประยุกต์ใช้อย่างไร หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายบริการด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ โดยพุ่งเป้าที่กลุ่มเป้าหมายองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณูปโภค เป็นหลัก”

จึงได้ร่วมกับ ไอบีเอ็ม พันธมิตรของกลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก  จัดสัมมนา “The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery”  เพื่อนำเสนอ โซลูชั่น และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ตอบโจทย์ในการยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลแบบครบวงจร  เช่น  เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว  และรองรับการเติบโตในอนาคต   เทคโนโลยี Intelligent Asset Managementเพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินในองค์กร  โซลูชั่นด้าน “Data Security” สำหรับองค์กร เพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้บริโภค รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    เทคโนโลยีเหล่านี้หากนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และพัฒนาการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น