หน้าแรก News & Event สามารถเทลคอม ชนะประมูลเช่าครุภัณฑ์ธนาคารออมสิน มูลค่า 984.96 ล้านบาท

สามารถเทลคอม ชนะประมูลเช่าครุภัณฑ์ธนาคารออมสิน มูลค่า 984.96 ล้านบาท

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา ตามประกาศของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อพาณิชย์ โดยแจ้งว่าบริษัท สามารถเทลคอมฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 984.96 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ จะได้มีการลงนามสัญญากับธนาคารเมื่อได้รับหนังสือเชิญลงนามสัญญาจากธนาคารต่อไป

ทั้งนี้บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้านการให้บริการดิจิตอลไอซีทีโซลูชั่นครบวงจร ที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ