หน้าแรก News & Event “กลุ่มสามารถ” โชว์ผลงานเด่น ปี 62 โตยกกลุ่ม พลิกฟื้นสร้างกำไรพุ่งถึง 426 ล้านบาท

“กลุ่มสามารถ” โชว์ผลงานเด่น ปี 62 โตยกกลุ่ม พลิกฟื้นสร้างกำไรพุ่งถึง 426 ล้านบาท

แบ่งปัน

กลุ่มบริษัทสามารถ เผยรายได้รวมปี 62 จำนวน 14,330 ล้านบาท โตขึ้น 17 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิมากถึง 426 ล้านบาท เฉพาะ SAMTEL ตัวชูโรง มีรายได้กว่า 9,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซนต์ ถือเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับสภาวะตลาดในปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศเร่งเครื่องเต็มสูบในทุกสายธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซนต์ในปี 63 นี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ จะพบว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มสามารถในปี 2562 ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ โดยสายธุรกิจ ICT Solution ซึ่งนำโดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีรายได้ปี 2562 รวม 9,108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซนต์ กำไรสุทธิ 451 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 28 เปอร์เซนต์ โดยมีการเซ็นสัญญาโครงการต่าง ๆ มูลค่ารวม 10,849 ล้านบาท อาทิ โครงการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศธุรกิจหลัก กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , โครงการด้านการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขากับธนาคารออมสิน รวมถึงโครงการกับกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือประมาณ 10,144 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจดิจิตอล โดย บริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในช่วงพลิกฟื้นและทยอยรับรู้รายได้ใหม่ๆ มีรายได้ปี 2562 รวม 1,122 ล้านบาท

ส่วนสายธุรกิจ U-TRANS ก็มีรายได้ประจำที่แข็งแกร่ง จากธุรกิจควบคุมการจราจรทางอากาศโดย คือ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ปี 62 มีรายได้ 2,057 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 10 เปอร์เซนต์ ทุกปี สายธุรกิจ Related Business มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ในปี 62 เท่ากับ 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซนต์ เช่นเดียวกันกับบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น คือ 305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100 เปอร์เซนต์ โดยล่าสุดได้งานติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพื้นที่สวนสาธารณะของกทม.มูลค่ารวมกว่า 170 ล้านบาท รวมถึงในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในเขตกทม.ตะวันออก มูลค่าอีกกว่า 60 ล้านบาท

“สำหรับปี 2563 เชื่อว่าผลประกอบการของกลุ่มบริษัทสามารถจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะสายธุรกิจ ICT Solution ในปีนี้ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 10 เปอร์เซนต์ และยังมีงานรอการประมูลอีกกว่า 20,000 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจดิจิตอล มีโอกาสจากโครงการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอลและเสาโทรคมนาคมในกรมอุทยานแห่งชาติที่จะเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประจำในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจุดมุ่งเน้นของบริษัทฯ คงอยู่ที่การเพิ่มแหล่งรายได้ประจำและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป” นายวัฒน์ชัยกล่าวทิ้งท้าย