หน้าแรก Internet of Things Philips ได้เรียกคืนเครื่อง MRI หลายร้อยเครื่องทั่วโลก กังวลอาจระเบิดได้

Philips ได้เรียกคืนเครื่อง MRI หลายร้อยเครื่องทั่วโลก กังวลอาจระเบิดได้

แบ่งปัน

Philips ได้เรียกคืนเครื่อง MRI หลายร้อยเครื่องทั่วโลก เนื่องจากกังวลว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์นี้อาจระเบิดระหว่างการใช้งานได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ระบุว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงหนึ่งครั้ง

สำหรับรุ่นที่ใช้งานก็คือ Philips Panorama 1.0T HFO จำหน่ายระหว่างปี 2001 ถึง 2016 ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพภายในร่างกายของผู้ป่วย ปัจจุบัน มีเครื่องดังกล่าวกว่า 150 เครื่องใช้งานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีรายงานว่ามีประมาณอีก 340 เครื่องกระจายอยู่ทั่วโลก

ทั้งนี้ Philips ระบุว่าได้แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยลูกค้าในสหรัฐฯ ทุกคนจะได้รับการติดต่อจากช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบระบบ และดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นหรือซ่อมแซม กรณีที่จำเป็นจริง ส่วนลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐฯ ควรติดต่อฟิลลิปส์ภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Theregister